Joost en Barbara VERCOUTEREN, Geassocieerde notarissen te Beveren

 

Joost en Barbara VERCOUTEREN

Geassocieerde notarissen te Beveren

De wet kent twee vormen van echtscheiding

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Deze vorm van echtscheiding vervangt twee voorheen bestaande echtscheidingsvormen, namelijk de echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding van meer dan twee jaar en de echtscheiding op grond van bepaalde feiten.

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden door de ontwrichting.

De onherstelbare ontwrichting kan bestaan in een tekortkoming aan de huwelijksplicht of in een gedraging die de voorzetting van het huwelijk definitief onmogelijk maakt bv. bewijs van overspel, gewelddaden, mishandeling, grove beledigingen ...

 

De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

De echtgenoten kunnen eveneens de echtscheiding bekomen indien zij op voorhand in onderlinge toestemming een overeenkomst hebben gemaakt over een aantal verplicht overeen te komen materiële en familiale aangelegenheden.

Deze voorafgaande overeenkomst zal dienen voorgelegd te worden aan de familierechtbank, die de echtscheiding uitspreekt.

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .